Krèùkezèèker

 
Het is wonderlijk dat de kruikenzeiker niet op het oude Tilburgse leesplankje te vinden was. Meer Tilburgs kun je het bijna niet hebben dan deze arbeider uit de textielfabriek van een eeuw geleden die zijn pis in een kruik meenam naar de fabriek om daarmee de wol te wassen.
 
De textielindustrie en de met pis gevulde kruiken zijn niet meer. Toch worden Tilburgers nog steeds ‘krèùkezèèkers’ genoemd, vooral in de periode die gekenmerkt wordt door uitbundigheid vlak voor de vastentijd. Een periode die beter bekend is onder de naam ‘carnaval‘.
 
Tilburg wordt dan Krèùkestad en menig (met name mannelijke) carnavalsvierder doet dan voor in ieder geval de helft zijn geuzennaam in de praktijk regelmatig eer aan.