Illustrator voor nuuw Tilburgs leesplèngske wordt bekend gemaakt op 30 maart 2019

In het TijdLab van de LocHal wordt op 30 maart 2019 bekend gemaakt welke illustrator de tekeningen voor het nieuw Tilburgs leesplankje gaat maken. Vijf illustratoren hebben eerder voorstellen gepresenteerd voor dat nuuwe Tilburgs leesplèngske.

De aangeleverde voorbeeldtekeningen van respectievelijk L.E.O. Faes, Monica Hajek, Renée van den Kerkhof, Carmen Groenefelt en Ruben Topia 

Vijf voorstellen
Vijf illustratoren hebben een voorstel ingediend en gepresenteerd op 16 maart jl.: L.E.O. Faes, Monica Hajek, Renée van den Kerkhof, Carmen Groenefelt en Ruben Topia. Zij bleken niet alleen stijlen te hanteren die van elkaar verschilden, maar ook verschillende ideeën te hebben voor een ander concept voor het nieuwe leesplankje. Monica Hajek opperde het idee van een verwisselbaar leesplankje, waarbij het mogelijk is om een eigen leesplankje samen te stellen op basis van uitbreidingssets. Bij L.E.O. Faes komen in zijn tekeningen meerdere betekenissen van het uit te beelden woord terug en zijn soms ook meerdere woorden in een enkele afbeelding terug te vinden. Renée van den Kerkhof stelde voor om Escheriaanse patroontekeningen in het leesplankje te gebruiken, die op hun beurt heel goed als basis kunnen dienen voor designs van kledingstukken of zelfs behangpapier. Ruben Topia gebruikt fotografie als basis voor zijn illustraties en in het door Carmen Groenefelt voorgestelde leesplankje krijgt ook de betekenis van de dialectwoorden een plekje.

Keuze van illustrator
Het traject om te komen tot een nieuw leesplankje voor het Tilburgs maakt onderdeel uit van het programma Lezen, Leesplanken en Identiteit dat in het eerste kwartaal van 2018 loopt in het TijdLab in de LocHal. De samenstellers van dit programma hebben hun selectie gemaakt uit de aangeleverde voorstellen en zullen hun keuze voor een illustrator voor het nieuwe leesplankje bekendmaken op 30 maart 2019 om 14.00 uur in het TijdLab. De bekendmaking is vrij toegankelijk. De gekozen illustrator zal op basis van de door Tilburgers aangeleverde woorden het komend half jaar werken aan de illustraties voor het nieuwe leesplankje, dat in de herfst gepresenteerd zal worden.
Bij Lezen, Leesplanken en Identiteit zijn betrokken de Bibliotheek LocHal, Stadsmuseum Tilburg, Erfgoed Tilburg, TilburgsAns, de Stichting Tilburgse Taol en de Fraters van Tilburg. Meer informatie over activiteiten in het TijdLab is te vinden op www.lochal.nl/tijdlab.