Gezocht: illustrator voor Nuuw Tilburgs Leesplèngske

Het oude leesplèngske
Het originele Tilburge leesplèngske is alweer meer dan twintig jaar oud. Het werd midden jaren ‘90 van de vorige eeuw samengesteld door het bestuur van de Stichting Tilburgse Taol. De gekozen woorden en de afbeeldingen zijn traditioneel. Hoewel het leesplankje nog steeds veel verkocht wordt, vinden we het toch tijd worden voor een Nuuw Tilburgs Leesplèngske. En dit keer hebben alle Tilburgers (en niet-Tilburgers) de kans om woorden voor te dragen waarvan zij vinden dat die op het nieuwe Tilburgse leesplankje thuishoren.

Nuuw Tilburgs Leesplèngske
In het Tijdlab in Bibliotheek LocHal in het centrum van Tilburg kan iedereen tussen 26 januari en 31 maart 2019 Tilburgse woorden voordragen om opgenomen te worden op het Nuuw Tilburgs Leesplèngske. In het Tijdlab liggen schetsvellen waarop de woorden kunnen worden genoteerd. Ook wordt de indieners gevraagd om een schets te geven van hoe zij het woord op het nieuwe leesplankje uitgebeeld zouden willen zien. Deze schetsen kunnen ter inspiratie door de illustrator gebruikt worden. In de bijlage bij deze oproep zit de uitleg die in het Tijdlab gebruikt wordt om nieuwe woorden voor het leesplankje te werven en een exemplaar van de beschikbare schetsvellen.

Tijdpad
Tegelijkertijd met het ophalen van suggesties voor Tilburgse woorden voor het Nuuw Tilburgs Leesplèngske starten we een procedure voor het vinden van degene die de tekeningen voor het nieuwe leesplankje gaat maken. Het tijdpad om te komen tot het nieuwe Tilburgse leesplankje ziet er als volgt uit:

 26 januari 2019  Start van de werkplaats over leesplanken in het TijdLab
 4 februari 2019  Oproep aan illustratoren om voorstellen in te dienen
 1 maart 2019  Deadline voor indienen voorstellen door illustratoren
 16 maart 2019  Presentatie van voorstellen door (een selectie van) illustratoren in het TijdLab in de LocHal
 30 maart 2019  Bekendmaking van gekozen illustrator
 April 2019  Selectie van woorden die op het nieuwe leesplankje zullen staan op basis van de ingediende woorden
 Mei 2019  Start van het maken van de illustraties voor het nieuwe leesplankje
 Najaar 2019  Presentatie van het Nuuw Tilburgs Leesplèngske

Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden gelden ten aanzien van het illustreren van het nieuwe leesplankje:

  •  Het Nuuw Tilburgs Leesplèngske zal uit 18 afbeeldingen bestaan.
  •  De 18 afbeeldingen moeten afzonderlijk aangeleverd worden.
  •  De vorm van het nieuwe leesplankje staat niet vast. Alternatieve ideeën hierover zijn welkom.
  • Ook de gebruikte techniek voor het vervaardigen van de illustraties staat vrij. Het oude leesplankje was (klassiek) getekend met pen en papier. Voor het nieuwe plankje mogen ook technieken als fotografie, computerontwerpen of een mix van technieken gebruikt worden.
  • Bij het indienen van een voorstel voor het nieuwe leesplankje hoeft niet een kant-en-klaar leesplankje aangeleverd te worden. Belangrijk is om een goed idee te geven van hoe het nieuwe plankje eruit gaat zien, welk concept en/of vorm je hiervoor zou willen hanteren en wat de sfeer van de illustraties is die je zou willen maken.
  • Er is een budget van maximaal 1800 euro beschikbaar.

Vragen?
Voor meer informatie over de procedure om de illustrator voor het Nuuw Tilburgs Leesplèngske te vinden of over het nieuwe leesplankje in het algemeen kun je terecht bij Tim van der Avoird, voorzitter van de Stichting Tilburgse Taol, voorzitter@tilburgsetaol.nl. Je kunt ook langskomen in het TijdLab op woensdagen tussen 14.00 en 16.00 uur.