n het TijdLab van de LocHal wordt gewerkt aan een nieuw Tilburgs leesplankje. Vijf illustratoren hebben voorstellen ingediend voor dat nuuwe Tilburgs leesplèngske. Zij presenteren op 16 maart 2019 om 14.00 uur hun ideeën voor het leesplankje.

Stijlverschillen

Vijf illustratoren hebben een voorstel ingediend: L.E.O. Faes, Monica Hajek, Renée van den Kerkhof, Carmen Groenefelt en Ruben Topia. De stijlen die zij hanteren zijn heel verschillend. Er valt zodoende echt wat te kiezen. Ook hebben een aantal illustratoren ideeën voor een alternatieve vormgeving en zelfs voor een andere aanpak van het leesplankje ingediend. Op 16 maart krijgen ze alle gelegenheid om hun visie op het nieuwe leesplankje naar voren te brengen.Woorden voordragen

De illustratoren zorgen voor de illustratie en vormgeving van het nieuwe leesplankje. De woorden die op het leesplankje zullen verschijnen worden aangedragen door bezoekers van het TijdLab. Inmiddels zijn er sinds begin januari zo’n 300 woorden (met schetssuggesties voor de illustrator) voorgedragen. Deze woorden hangen op de wanden van het TijdLab. Tot 1 april 2019 kunnen daar nog meer woorden worden voorgedragen. Het project om te komen tot een nieuw Tilburgs leesplankje maakt onderdeel uit van een expositie en reeks lezingen, workshops en rondleidingen onder de noemer Lezen, Leesplanken en Identiteit in het TijdLab. Bij Lezen, Leesplanken en Identiteit zijn betrokken de Bibliotheek LocHal, Stadsmuseum Tilburg, Erfgoed Tilburg, TilburgsAns, de Stichting Tilburgse Taol en de Fraters van Tilburg.Talkshow

De illustratoren ontvouwen hun ideeën voor het nieuwe leesplankje tijdens een talkshow, die op 16 maart om 14.00 uur begint en tot 15.15 uur zal duren. Gespreksleider is Tim van der Avoird, voorzitter van de Stichting Tilburgse Taol. Ook het publiek krijgt de gelegenheid om met de illustratoren in gesprek te gaan. De bijeenkomst in het TijdLab van de LocHal (Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg) is vrij toegankelijk. Aanmelden door het sturen van naam, e-mailadres en de vermelding ‘Talkshow leesplankje’ naar TijdLab@bibliotheekmb.nl wordt op prijs gesteld. Meer informatie over de talkshow en alle andere activiteiten in het TijdLab is te vinden op www.lochal.nl/tijdlab