Interactieve draagvlak avond Stichting Tilburgse Taol

De Tilburgse taol leeft, maar zou best wat levendiger mogen of zelfs moeten zijn.
Om te kunnen voldoen aan de doelstelling van de stichting: ‘het vestigen van de aandacht van een groot publiek op het cultureel
belang van het Midden-Brabantse / Tilburgse dialect’ zal er voor de nabije toekomst een doeltreffend beleid moeten komen.

Activiteiten opzetten, plannen en mensen zoeken die ons daarbij kunnen en willen ondersteunen.
Het bestuur heeft daarbij een aantal punten voor ogen, namelijk:
Dialect schept een band, oftewel verbindt. Dialect is humor.

  • We moeten gelaagdheid accepteren. Niet iedereen spreekt en schrijft het dialect perfect. Met gelaagdheid wordt ook bedoeld dat interesse in
    het fenomeen dialect niet voor iedereen even diepgaand is. Voor de één is het humor, terwijl de ander gefascineerd is door etymologische
    aspecten. Interesses liggen op verschillende terreinen en niveaus.
  • We moeten nadrukkelijk met het dialect bezig zijn. Zoeken naar groepen / leeftijden waar het dialect een verbindende factor is. Specifieke
    doelgroepen zoals bijvoorbeeld carnaval. Ook de media mogen we daarbij niet vergeten.
  • Trachten om vooral jongeren en ouderen, maar ook autochtonen en allochtonen, voor en door het dialect samen te brengen.

Om hebben hierover met een aantal mensen die de Tilburgse Taol een warm hart toedragen van gedachten gewisseld en hebben we een ‘interactieve
draagvlak ontmoeting’ gehad op woensdag 7 september 2022.

De resultaten van de avond zijn geinventariseerd en het bestuur zal zich gaan buigen over een manier om hier een goed vervolg aan te geven.