Op de afbeelding is het Spoorpark te zien (in een eigen interpretatie van illustrator Ruben de Bruijn), een van Tilburgs nieuwe aanwinsten. Het park net buiten het centrum van Tilburg is niet zo veel bewierookt als de iets eerder geopende LocHal, maar wist ook de aandacht te trekken van architecten, nationaal en internationaal. Niet alleen door het architectonisch ontwerp, maar vooral ook vanwege het proces van totstandkoming van dit stadspark. Het is wel het grootste Nederlandse voorbeeld van burgerparticipatie genoemd.
 
‘Gienderwèèd’ is taalkundig gezien een interessant woord. Het is samengesteld uit ‘giender’, dat in veel andere dialecten (in varianten als ‘ginter’, ‘gunter’,  ‘ginder’ en ‘günter’) ook in gebruik is in de betekenis van ‘ginds’. In het Tilburgs bestaat ‘giender’ ook zelfstandig. Maar daarnaast is er de vorm ‘gienderwèèd’,  waarmee een versterking uitgedrukt wordt. ‘Giederwèèd’ voelt als verder weg dan ‘giender’.
 
De combinatie van ‘giender’ en ‘wèèd’ is conceptueel ook interessant. ‘Giender’ drukt iets uit in de verte en duidt daarmee diepte aan, terwijl ‘wèèd’ in ons hoofd vooral staat voor iets dat breedte heeft. De ingediende schets voor het woord ‘gienderwèèd’ drukt dat samenspel tussen breedte en diepte mooi uit. Illustrator Ruben de Bruijn heeft de grondgedachte van de schets gehandhaafd, maar deze in een andere setting geplaatst. Het pas geopende Spoorpark, met zijn langgerekte vorm langs het spoor, leent zich er prachtig voor. En ‘gienderwèèd’ lonkt, als ware het een pot goud aan het einde van de regenboog, het schitterende