Erfgoed Brabant

In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Erfgoed Brabant een onderzoek gedaan naar erfgoedorganisaties in Noord-Brabant. Op basis van vragenlijsten en interviews is onderzocht wat de kracht en de mogelijkheden van deze organisaties zijn.
Meer informatie en het interview met de secretaris van onze stichting vindt u in de volgende link:
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/6642/uitkomsten-vragenlijst-erfgoedgemeenschappen
En helemaal onder aan die pagina staat de verwijzing naar de interviews.