AANMELDEN VOOR DE TAOLKLAS 2024

Tilburgs praote kan bekaanst iederêen. Mar dè diejalèkt
leezen èn zeekers et schrèèven, is hil wèt aanders!
De Stichting Tilburgse Taol heeft als doelstelling dat onze mooie Tilburgse
taol voor de toekomst, zeker ook als immaterieel cultureel erfgoed, bewaard
zal blijven. Veel mensen spreken het dialect wel, maar stukjes lezen is voor
velen van hen een stuk moeilijker en schrijven al helemaal.
Daarom start de stichting ook dit jaar weer, eind augustus, met een
Taolklas. Een cursus van 7 lessen om het dialect met de correcte spelling te
schrijven en het daardoor ook eenvoudiger te kunnen lezen. Je leert waar je
een ‘streepje’, een ‘hoedje’ of de ‘puntjes’ op letters moet zetten, ook
wanneer medeklinkers wel of niet geschreven moeten worden. En verder
gaan we werken aan onze woordkennis van de Tilburgse taol. Als leidraad
gebruiken we de “diksjenèèr van de Tilbörgse taol”.
De 7 lessen worden telkens gehouden op
dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur
in een ruimte van MFA het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg.
De data van de betreffende lessen zijn:
27 augustus,
3, 10 en 17 september,
1, 8 en 15 oktober.
Begin november is er voor de deelnemers een ‘Tilburgs dikteej’ om te
testen of de lessen resultaat hebben gehad. Er zijn maximaal 15 plaatsen
beschikbaar en de deelnamekosten bedragen € 90,– per persoon.
Ben je geïnteresseerd stuur dan een mailtje met je n.a.w. gegevens en
geboortedatum naar: secretaris@tilburgsetaol.nl met vermelding van
‘deelname Taolklas’. Je krijgt daarna van ons een eventuele bevestiging van
deelname en nadere informatie over de betaling van de deelnamekosten.
Let wel, zodra het aantal van 15 deelnemers bereikt is, stopt de
mogelijkheid tot inschrijven.
Stichting Tilburgse Taol
Theo van Iersel, coördinator Taolklas
secretaris@tilburgsetaol.nl